Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za rok 2017

27. 04. 2018

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 27.4. 2018 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2017 v zmysle...

Zobraziť celý text

Kúpou novej nehnuteľnosti vstupuje IAD Investments na maďarský trh

25. 04. 2018

IAD Investments nadobudla do portfólia nehnuteľností Prvého realitného fondu logistický komplex v Budapešti, v priemyselnom parku Dunaharaszti. Kúpa logistického komplexu je prvou...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt)

29. 03. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 29.3.2018 vstúpil do platnosti predajný prospekt podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie informácií o výške...

Zobraziť celý text

Výplata dividend za rok 2017 - rozhodujúci deň pre určenie nároku

26. 03. 2018

Vážení klienti, 

oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2017 v zmysle...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajné prospekty)

16. 02. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 16.2.2018 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (KIID)

16. 02. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 16.2.2018 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť celý text