Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Oznam o aktualizácii Sadzobníka poplatkov – sporenie s riadeným portfóliom

01. 10. 2018

Dňa 1. 10. 2018 vstúpil do platnosti aktualizovaný Sadzobník poplatkov pre poskytovanie služby riadenie portfólia: sporenie s riadeným portfóliom.

Zobraziť celý text

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2018

24. 08. 2018

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 24.8.2018 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2018 v zmysle...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajné prospekty a KIID)

13. 08. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 13.8.2018 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov (Optimal Balanced, Growth Opportunities), ktoré sa...

Zobraziť celý text

Akcia s Prvým realitným fondom - Získajte 5% za 500 dní

06. 08. 2018

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 5500 na 500 dní, získate výnos minimálne 5%.

Základné...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt PRF)

06. 08. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 06.08.2018 vstúpil do platnosti Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie...

Zobraziť celý text

Nový IAD ONLINE

02. 07. 2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že náš IAD ONLINE prešiel redizajnom a od 3.7.2018 bude spustený v novej modernej verzii. Služba IAD ONLINE Vám poskytuje neustály náhľad...

Zobraziť celý text