Aktuality a novinky

Aktualizácia dokumentov

01. 04. 2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 01.04.2019 bola aktualizovaná Organizačná štruktúra IAD Investments. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Listiny IAD.

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

01. 04. 2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 1.4.2019 vstúpili do platnosti štatúty podielových fondov nasledovných podielových fondov IAD Investments:

  • CE Bond, Český konzervativní,...

Zobraziť celý text

Tri prvenstvá pre naše fondy v TOP FOND SLOVAKIA 2018

25. 02. 2019

Na výročnej tlačovej konferencii Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorá sa konala koncom februára, prebehlo aj vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie prestížneho ocenenia TO...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

11. 02. 2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 11.2.2019 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

11. 02. 2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 11.2.2019 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej...

Zobraziť celý text

Oznámenie o aktualizácii Spoločného prevádzkového poriadku

14. 01. 2019

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 13.1.2019 nadobudla právoplatnosť zmena Spoločného prevádzkového poriadku, ktorá bola schválená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. sp.:...

Zobraziť celý text