Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Akcia s Prvým realitným fondom - Získajte 5% za 500 dní

06. 08. 2018

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 5500 na 500 dní, získate výnos minimálne 5%.

Základné...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt PRF)

06. 08. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 06.08.2018 vstúpil do platnosti Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie...

Zobraziť celý text

Nový IAD ONLINE

02. 07. 2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že náš IAD ONLINE prešiel redizajnom a od 3.7.2018 bude spustený v novej modernej verzii. Služba IAD ONLINE Vám poskytuje neustály náhľad...

Zobraziť celý text

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za rok 2017

27. 04. 2018

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 27.4. 2018 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2017 v zmysle...

Zobraziť celý text

Kúpou novej nehnuteľnosti vstupuje IAD Investments na maďarský trh

25. 04. 2018

IAD Investments nadobudla do portfólia nehnuteľností Prvého realitného fondu logistický komplex v Budapešti, v priemyselnom parku Dunaharaszti. Kúpa logistického komplexu je prvou...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt)

29. 03. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 29.3.2018 vstúpil do platnosti predajný prospekt podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie informácií o výške...

Zobraziť celý text