Aktuality a novinky

Tri prvenstvá pre naše fondy v TOP FOND SLOVAKIA 2018

25. 02. 2019

Naše fondy získali tri prvenstvá v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018 v kategóriách, kde Slovenská asociácia správcovských spoločností hodnotila najlepší výnos v pomere k riziku. Kategóriu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

11. 02. 2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 11.2.2019 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

11. 02. 2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 11.2.2019 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej...

Zobraziť celý text

Oznámenie o aktualizácii Spoločného prevádzkového poriadku

14. 01. 2019

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 13.1.2019 nadobudla právoplatnosť zmena Spoločného prevádzkového poriadku, ktorá bola schválená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. sp.:...

Zobraziť celý text

Oznam o pridelení ISIN

20. 12. 2018

Vážení podielnici, vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať , že všetkým podielovým fondom spravovaným spoločnosťou IAD Investments bol na základe žiadosti spoločnosti...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov EURO Bond

03. 12. 2018

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 3.12.2018 vstupujú do platnosti aktualizovaný Spoločný prevádzkový poriadok, štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov...

Zobraziť celý text