Zlúčenie fondu Bond Dynamic do fondu 1.PF Slnko

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy a podobnej investičnej politiky fondov na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska sa dňa 3.12.2018 zlúčil podielový fond Bond Dynamic do podielového fondu 1.PF Slnko. Pre podielnikov fondu Bond Dynamic to znamená, že 3.12.2018 boli všetky ich podielové listy vymenené za podielové listy fondu 1.PF Slnko. Fond Bond Dynamic zanikol zlúčením 3.12.2018 v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zo dňa 19.10.2018 č.z.: 100-000-132-611 k č.sp.: NBS1-000-028-857, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018.

 

 

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.