Prvá miliarda v správe aktív slovenskej správcovskej spoločnosti

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, IAD Investments, správ. spol. a.s., dosiahla v mesiaci november magickú prvú miliardu EUR v správe aktív najmä na Slovensku a v Českej republike. IAD Investments ponúka  investorom a  klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Aktuálne tvorí  ponuku 14 podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 11 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 1 špeciálny fond kvalifikovaných investorov. V roku 2006 získala IAD Investments  licenciu na vytvorenie a správu Prvého realitného fondu - historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít.  V ponuke sú aj 2 sporiace programy a individuálna správa aktív, ktorá predstavuje komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby riadenie portfólia. Vnímame ho ako vyššiu formu starostlivosti o majetok klienta s osobitným prístupom ku klientovi. „Naším cieľom bolo, a stále je, prinášať komplexné riešenie investičných potrieb klientov a samozrejme čo najlepšie zhodnotenie ich investícií. Keď svoju prácu robíte najlepšie ako viete, tak klienti pribúdajú a s tým aj objem investícií. Miliardový cieľ ako taký sme nikdy nemali, ale po konverzii slovenskej koruny na euro v roku 2009 začal byť skloňovaný ako možný míľnik, ale určite nie cieľ, keďže prvoradá je pre nás odborná a maximálne profesionálna starostlivosť a služby pre našich investorov a klientov.“ hovorí Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva IAD Investments.

IAD Investments je finančnou inštitúciou, nad ktorej činnosťou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, ale nie je členom žiadnej bankovej skupiny a teda všetky inovatívne riešenia si vyvíjajú sami. Digitalizácia je jednou z dlhodobých priorít a za uplynulé obdobie sa podarilo implementovať rôzne riešenia nielen pre klientov, ale aj v rámci spoločnosti na zefektívnenie procesov a celkového fungovania. Investori a klienti môžu už niekoľko rokov sledovať vývoj svojich investícií online, ako aj realizovať transakcie priamo cez službu IAD ONLINE. „Aktuálne pracujeme na zredukovaní papierových tlačív a tiež na vývoji mobilnej verzie služby IAD ONLINE.“ hovorí Ing. Vladimír Bencz.   
Predaj finančných produktov je realizovaný prostredníctvom sietí finančných sprostredkovateľov (maklérskych spoločností) a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami (bankami a poisťovňami).

„Vážime si prejavenú dôveru našich investorov a klientov v spoločnosť a v jej produkty a rovnako si vážime spoluprácu s našimi obchodnými partnermi. Naďalej sa budeme s našimi zamestnancami snažiť skvalitňovať a modernizovať naše produkty a služby.“ dodáva Ing. Vladimír Bencz. 

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.