Oznámenie o aktualizácii Spoločného prevádzkového poriadku

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 13.1.2019 nadobudla právoplatnosť zmena Spoločného prevádzkového poriadku, ktorá bola schválená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-030-736 č. zn.: 100-000-143-822 zo dňa 18.12.2018. Zmeny sa týkali najmä zosúladenia s aktuálne platnými právnymi predpismi v článkoch týkajúcich sa identifikácie a overenia identifikácie investora, prechodu a prevodu podielových listov, aktualizácie týkajúce sa formy žiadosti o vydanie podielových listov a aktualizácie o schválení Spoločného prevádzkového poriadku. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Všeobecné dokumenty.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.