Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 15.2.2021 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie a to najmä informácií o správcovskej spoločnosti a depozitárovi, výške majetku fondov, výkonnosti fondov, pákového efektu, informácií o kontaktnej banke v Českej republike a uvedenia informácie o ukončení zasielania peňažných prostriedkov z výplaty podielových listov na území Slovenskej republiky poštovou poukážkou, informácií v súvislosti s ukončením distribúcie podielových listov fondu KD RUSSIA v Slovinskej republike a informácií v súvislosti so zohľadňovaním kritérií EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti u podkladových investícií vo fondoch. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.