Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 2.11.2020 vstúpili do platnosti nasledujúce dokumenty: Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách a Stratégia vykonávania a postupovania pokynov, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie informácií a dokument Kto je politicky exponovaná osoba, ktorý sa aktualizoval z dôvodu zmeny právneho predpisu.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.