Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpil do platnosti štatút podielového fondu Optimal Balanced, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie a rozšírenia zamerania investičnej politiky podielového fondu o regionálne zameranie na krajiny rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets, s cieľom zvýšiť geografickú a sektorovú diverzifikáciu portfólia fondu. V súvislosti so zmenou štatútu sa aktualizoval predajný prospekt v časti zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a údaje o nákladoch, rizikový profil a kľúčové informácie pre investorov sa aktualizovali v časti ciele a investičná politika.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.