Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 1.4.2019 vstúpili do platnosti štatúty podielových fondov nasledovných podielových fondov IAD Investments:

  • CE Bond, Český konzervativní, Global Index, Optimal Balanced, Protected Equity 1, Protected Equity 2, Zaistený IAD - depozitné konto, ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie sídla depozitára, aktualizácie investičnej stratégie a zoznamu búrz, resp. úprav pojmov
  • Prvý realitný fond, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie vzorca a výpočtu variabilného poplatku, sídla depozitára, resp. úprav pojmov
  • IAD Energy Fund, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie sídla depozitára, aktualizácie investičnej stratégie a zoznamu búrz, resp. úprav pojmov a doplnenia informácií o KIID fondu
  • Growth Opportunities, Korunový realitný fond, ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie sídla depozitára, resp. úprav pojmov.

S účinnosťou od 1.4.2019 vstúpili do platnosti Kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Český konzervativní a IAD Energy Fund, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie investičnej stratégie fondu.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.