Aktuality a novinky

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2019

30.04.2020

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že v zmysle štatútov spravovaných podielových fondov boli dňa 30.4.2020 zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom...

Zobraziť článok

Prvý realitný fond získal dve prvenstvá v TOP FOND SLOVAKIA 2019

17.03.2020

Pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorá sa konala koncom februára, prebehlo aj vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

14.02.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpil do platnosti štatút podielového fondu Optimal Balanced, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie a rozšírenia zamerania...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

14.02.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

14.02.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej...

Zobraziť článok

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.