Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0358910000 EUR -0,03 %
Bond Dynamic, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0409630000 EUR 0,04 %
CE Bond, o. p. f. 20. 07. 2017 0,0366810000 EUR 0,27 %
Český konzervativní, o. p. f. 20. 07. 2017 0,0417200000 EUR 0,92 %
EURO Bond, o. p. f. 20. 07. 2017 0,0420920000 EUR -0,17 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0377190000 EUR 0,02 %
Global Index, o. p. f. 20. 07. 2017 0,0326380000 EUR -2,36 %
Growth Opportunities, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0374850000 EUR -0,23 %
Kapital, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0291560000 EUR 0,70 %
KD Prosperita, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0228570000 EUR 2,68 %
KD RUSSIA, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0204860000 EUR 4,60 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 20. 07. 2017 1,0125910000 CZK 0,27 %
Optimal, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0373800000 EUR -0,05 %
Optimal Balanced, o. p. f. 20. 07. 2017 0,0297480000 EUR 1,85 %
Protected Equity 1, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0370350000 EUR -0,06 %
Protected Equity 2, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0352940000 EUR 0,04 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0660460000 EUR 0,44 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 20. 07. 2017 0,0378796700 EUR 0,05 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Kapital
každý týždeň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.