Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0369040000 EUR 0,36 %
Bond Dynamic, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0405040000 EUR 0,59 %
CE Bond, o. p. f. 22. 02. 2017 0,0360020000 EUR 0,10 %
Český konzervativní, o. p. f. 22. 02. 2017 0,0401770000 EUR -0,51 %
EURO Bond, o. p. f. 22. 02. 2017 0,0421020000 EUR 0,55 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. 22. 02. 2017 0,0373450000 EUR 0,36 %
Global Index, o. p. f. 22. 02. 2017 0,0337110000 EUR 3,77 %
Growth Opportunities, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0373180000 EUR 1,06 %
Kapital, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0279910000 EUR 0,19 %
KD Prosperita, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0236700000 EUR 6,02 %
KD RUSSIA, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0240670000 EUR 3,32 %
Optimal, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0361250000 EUR 0,98 %
Optimal Balanced, o. p. f. 22. 02. 2017 0,0296260000 EUR 2,33 %
Protected Equity 1, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0369890000 EUR 0,24 %
Protected Equity 2, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0352990000 EUR 0,25 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0651200000 EUR 0,14 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 23. 02. 2017 0,0378064800 EUR 0,03 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

1. PF Slnko
každý týždeň
CE Bond
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
Kapital
každý týždeň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Protected Equity 2
každý týždeň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
Bond Dynamic
každý týždeň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Growth Opportunities
každý týždeň
KD Prosperita
každý pracovný deň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.