Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0369150000 EUR -0,12 %
Bond Dynamic, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0405510000 EUR 0,00 %
CE Bond, o. p. f. 23. 03. 2017 0,0360840000 EUR 0,18 %
Český konzervativní, o. p. f. 23. 03. 2017 0,0400050000 EUR -0,58 %
EURO Bond, o. p. f. 23. 03. 2017 0,0419500000 EUR -0,40 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. 23. 03. 2017 0,0373360000 EUR -0,07 %
Global Index, o. p. f. 23. 03. 2017 0,0331800000 EUR -1,22 %
Growth Opportunities, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0372810000 EUR -0,24 %
Kapital, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0282170000 EUR 0,77 %
KD Prosperita, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0232590000 EUR -0,76 %
KD RUSSIA, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0228570000 EUR -3,08 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 26. 03. 2017 1,0089050000 CZK 0,16 %
Optimal, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0366310000 EUR 1,40 %
Optimal Balanced, o. p. f. 23. 03. 2017 0,0291990000 EUR -1,26 %
Protected Equity 1, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0369620000 EUR -0,09 %
Protected Equity 2, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0352420000 EUR -0,09 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0652290000 EUR 0,17 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 26. 03. 2017 0,0378190300 EUR 0,03 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

1. PF Slnko
každý týždeň
CE Bond
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
Kapital
každý týždeň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Prvý realitný fond
každý mesiac
Bond Dynamic
každý týždeň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Growth Opportunities
každý týždeň
KD Prosperita
každý pracovný deň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Protected Equity 2
každý týždeň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.