Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0356820000 EUR 0,65 %
Bond Dynamic, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0406760000 EUR 0,33 %
CE Bond, o. p. f. 20. 04. 2017 0,0362900000 EUR 0,77 %
Český konzervativní, o. p. f. 20. 04. 2017 0,0402780000 EUR 0,64 %
EURO Bond, o. p. f. 20. 04. 2017 0,0420720000 EUR 0,25 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. 20. 04. 2017 0,0374430000 EUR 0,29 %
Global Index, o. p. f. 20. 04. 2017 0,0331170000 EUR -0,90 %
Growth Opportunities, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0374140000 EUR -0,17 %
Kapital, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0282840000 EUR -0,15 %
KD Prosperita, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0230050000 EUR -0,70 %
KD RUSSIA, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0225580000 EUR -0,74 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 23. 04. 2017 1,0089060000 CZK 0,00 %
Optimal, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0366820000 EUR 0,01 %
Optimal Balanced, o. p. f. 20. 04. 2017 0,0292880000 EUR -0,07 %
Protected Equity 1, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0370180000 EUR 0,08 %
Protected Equity 2, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0352660000 EUR 0,07 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0654560000 EUR 0,35 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 23. 04. 2017 0,0378320900 EUR 0,04 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Kapital
každý týždeň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.