Výkonnosti fondov k 10.12.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
9. 12. 2018 0,03417200 EUR 13 454 670,12 -2,39 % -0,94 % -0,62 % -2,19 % 5,17 %
1,69 %
503,85 %
7,24 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
9. 12. 2018 0,04235500 EUR 9 040 630,80 0,36 % 0,29 % 0,53 % -0,06 % 5,30 %
1,73 %
3,70 %
0,33 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
9. 12. 2018 0,04058600 EUR 14 330 170,38 -4,24 % -1,82 % -1,85 % -3,92 % -2,95 %
-0,99 %
22,27 %
1,13 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
9. 12. 2018 0,03817759 EUR 11 231 905,31 0,57 % 0,16 % 0,33 % 0,60 % 1,50 %
0,50 %
15,01 %
1,30 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
9. 12. 2018 0,03613100 EUR 9 736 530,62 -1,53 % 1,19 % -0,37 % -1,44 % 1,46 %
0,48 %
8,85 %
0,58 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
9. 12. 2018 0,03289900 EUR 22 939 913,66 -14,09 % -7,96 % -9,38 % -10,61 % -10,71 %
-3,70 %
-0,90 %
-0,08 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
9. 12. 2018 0,02882400 EUR 16 145 097,78 -5,83 % 0,42 % -1,46 % -4,06 % 7,00 %
2,28 %
-13,16 %
-1,11 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
9. 12. 2018 0,03691300 EUR 1 824 393,98 -0,64 % 0,99 % -0,19 % 0,04 % 1,78 %
0,59 %
11,19 %
0,97 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
9. 12. 2018 0,03549300 EUR 1 749 002,14 -0,45 % 1,34 % 0,14 % 0,39 % -3,41 %
-1,15 %
6,95 %
0,70 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
9. 12. 2018 0,06944600 EUR 181 806 110,36 3,39 % 0,88 % 1,81 % 3,74 % 11,12 %
3,57 %
109,21 %
6,31 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
9. 12. 2018 1,06322300 CZK 88 499 641,29 3,64 % 0,90 % 1,80 % 3,66 % -
-
6,32 %
3,29 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
9. 12. 2018 0,03234200 EUR 95 679 723,90 -2,49 % -4,49 % -0,37 % 1,16 % 2,04 %
0,68 %
-2,57 %
-0,15 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
9. 12. 2018 0,02050800 EUR 4 288 237,69 -2,65 % 2,15 % -2,19 % -4,24 % 11,30 %
3,63 %
-38,22 %
-3,67 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.