Výkonnosti fondov k 21.07.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
18. 7. 2019 0,03541500 EUR 13 537 781,89 3,85 % 1,37 % 3,72 % 2,86 % 6,59 %
2,15 %
525,81 %
7,21 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
18. 7. 2019 0,04362300 EUR 9 361 790,99 2,25 % 2,08 % 2,68 % 5,37 % 9,59 %
3,10 %
6,80 %
0,56 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
18. 7. 2019 0,04218200 EUR 16 028 098,37 3,87 % 1,41 % 3,70 % 1,78 % 1,37 %
0,45 %
27,08 %
1,31 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
18. 7. 2019 0,03831417 EUR 13 136 853,76 0,33 % 0,14 % 0,30 % 0,62 % 1,55 %
0,51 %
15,43 %
1,26 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
18. 7. 2019 0,03680100 EUR 9 760 601,54 1,92 % 1,61 % 1,96 % 2,75 % 3,91 %
1,29 %
10,87 %
0,68 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
18. 7. 2019 0,03573200 EUR 24 300 185,69 13,00 % 1,03 % 10,26 % -4,88 % 0,13 %
0,04 %
7,64 %
0,63 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
18. 7. 2019 0,03032100 EUR 16 785 439,89 7,98 % 2,70 % 7,12 % 3,44 % 12,36 %
3,96 %
-8,66 %
-0,68 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
18. 7. 2019 0,03787500 EUR 1 824 958,01 2,96 % 0,72 % 2,66 % 1,69 % 3,81 %
1,25 %
14,09 %
1,14 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
18. 7. 2019 0,03621100 EUR 1 781 740,36 2,31 % 0,95 % 2,20 % 1,94 % 5,07 %
1,66 %
9,12 %
0,85 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
18. 7. 2019 0,07089200 EUR 218 504 732,05 1,63 % 0,88 % 1,63 % 3,57 % 10,73 %
3,46 %
113,57 %
6,17 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
18. 7. 2019 1,08734900 CZK 81 015 373,26 2,27 % 0,53 % 1,81 % 3,79 % -
-
8,73 %
3,41 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
18. 7. 2019 0,03620100 EUR 112 352 936,72 18,03 % 1,81 % 15,40 % 5,21 % 20,09 %
6,29 %
9,06 %
0,47 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
18. 7. 2019 0,02404000 EUR 4 624 981,93 24,63 % 10,61 % 23,33 % 15,08 % 33,23 %
10,03 %
-27,58 %
-2,36 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.