Výkonnosti fondov k 25.09.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
23. 9. 2018 0,03481300 EUR 2 678 812,98 -0,56 % 0,33 % -0,51 % -1,04 % 6,95 %
2,26 %
515,17 %
7,38 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
23. 9. 2018 0,04145600 EUR 10 972 892,73 -0,18 % 0,00 % -1,04 % 0,10 % 5,86 %
1,92 %
24,87 %
2,06 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
23. 9. 2018 0,04242900 EUR 9 157 065,87 0,54 % 0,24 % -0,94 % 0,85 % 5,37 %
1,76 %
3,88 %
0,35 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
23. 9. 2018 0,04164600 EUR 10 875 467,48 -1,74 % -0,03 % -1,42 % -1,68 % -1,25 %
-0,42 %
25,46 %
1,30 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia:
6. 5. 2005
23. 9. 2018 0,03817600 EUR 4 253 390,09 0,19 % 0,22 % -0,28 % 0,36 % 7,12 %
2,32 %
15,02 %
1,05 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
23. 9. 2018 0,03812295 EUR 10 905 582,20 0,43 % 0,17 % 0,31 % 0,55 % 1,46 %
0,49 %
14,85 %
1,31 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
23. 9. 2018 0,03599100 EUR 9 831 199,63 -1,91 % -1,54 % -3,18 % -2,58 % 0,91 %
0,30 %
8,43 %
0,56 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
23. 9. 2018 0,03690200 EUR 26 026 687,28 -3,64 % -1,54 % -3,45 % -0,01 % 3,08 %
1,02 %
11,16 %
0,98 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
23. 9. 2018 0,02896600 EUR 16 693 587,90 -5,36 % -1,88 % -7,77 % -3,49 % 6,98 %
2,27 %
-12,74 %
-1,09 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
23. 9. 2018 0,03717100 EUR 1 837 508,74 0,06 % -1,17 % -0,79 % -0,63 % 1,16 %
0,39 %
11,97 %
1,05 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
23. 9. 2018 0,03542700 EUR 1 745 676,14 -0,64 % -1,19 % -1,38 % -0,84 % -4,49 %
-1,52 %
6,75 %
0,69 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
23. 9. 2018 0,06883700 EUR 163 180 092,59 2,48 % 0,91 % 1,94 % 3,74 % 11,18 %
3,59 %
107,38 %
6,35 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
23. 9. 2018 1,05149500 CZK 91 538 798,02 2,50 % 0,89 % 2,02 % 3,17 % -
-
5,15 %
3,03 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
23. 9. 2018 0,03502800 EUR 101 889 176,78 5,61 % 4,31 % 6,83 % 9,95 % 15,79 %
5,00 %
5,53 %
0,31 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
23. 9. 2018 0,02037400 EUR 4 360 170,92 -3,28 % -4,25 % -11,24 % -5,81 % 20,58 %
6,43 %
-38,62 %
-3,78 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.