Výkonnosti fondov k 10.12.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
9. 12. 2019 0,03581900 EUR 12 987 845,41 5,03 % 0,85 % 2,08 % 4,51 % 6,22 %
2,03 %
532,95 %
7,15 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
9. 12. 2019 0,04418300 EUR 9 463 313,67 3,56 % 2,12 % 2,54 % 4,75 % 10,25 %
3,30 %
8,17 %
0,65 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
9. 12. 2019 0,04238900 EUR 16 428 915,27 4,38 % -0,46 % 1,84 % 3,93 % 1,49 %
0,49 %
27,70 %
1,31 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
9. 12. 2019 0,03842330 EUR 13 752 775,67 0,62 % 0,15 % 0,29 % 0,59 % 1,65 %
0,55 %
15,75 %
1,24 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
9. 12. 2019 0,03710400 EUR 9 881 784,13 2,76 % 1,08 % 1,77 % 2,86 % 3,60 %
1,19 %
11,78 %
0,71 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
9. 12. 2019 0,03569500 EUR 23 118 821,81 12,88 % 1,61 % 6,37 % 5,57 % -0,70 %
-0,23 %
7,52 %
0,60 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
9. 12. 2019 0,03036000 EUR 16 742 776,96 8,12 % 3,89 % 3,34 % 5,25 % 8,32 %
2,70 %
-8,54 %
-0,65 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
9. 12. 2019 0,03840400 EUR 1 850 499,44 4,40 % 1,11 % 2,39 % 3,34 % 4,20 %
1,38 %
15,68 %
1,22 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
9. 12. 2019 0,03695500 EUR 1 818 473,15 4,41 % 1,47 % 3,57 % 3,68 % 5,09 %
1,67 %
11,36 %
1,01 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
9. 12. 2019 0,07249500 EUR 236 375 357,64 3,93 % 1,58 % 2,58 % 4,39 % 11,78 %
3,78 %
118,40 %
6,16 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
9. 12. 2019 1,11670000 CZK 76 549 721,99 5,03 % 1,33 % 2,51 % 4,57 % -
-
11,67 %
3,89 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
9. 12. 2019 0,03812500 EUR 115 559 472,65 24,30 % 6,87 % 12,58 % 14,69 % 21,92 %
6,83 %
14,86 %
0,74 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
9. 12. 2019 0,02572100 EUR 4 814 714,17 33,35 % 9,44 % 13,78 % 26,70 % 20,78 %
6,49 %
-22,51 %
-1,82 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.