Výkonnosti fondov k 01.10.2020

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
29. 9. 2020 0,03508800 EUR 13 450 348,13 -2,53 % 4,15 % -1,27 % -0,81 % 0,77 %
0,26 %
520,03 %
6,85 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
29. 9. 2020 0,04196900 EUR 8 634 771,70 -5,53 % 2,55 % -3,09 % 0,20 % 3,96 %
1,30 %
2,75 %
0,21 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
29. 9. 2020 0,04212200 EUR 17 741 583,55 -1,01 % 3,01 % -0,35 % -0,77 % 0,01 %
0,00 %
26,90 %
1,22 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
29. 9. 2020 0,03858559 EUR 15 926 888,46 0,40 % 0,14 % 0,28 % 0,59 % 1,76 %
0,58 %
16,24 %
1,20 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
29. 9. 2020 0,03546500 EUR 9 366 592,52 -4,62 % 0,99 % -3,30 % -1,85 % -1,55 %
-0,52 %
6,84 %
0,40 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
29. 9. 2020 0,03577600 EUR 23 511 752,06 -1,19 % 18,27 % 7,97 % 3,21 % -1,31 %
-0,44 %
7,77 %
0,58 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
29. 9. 2020 0,02470100 EUR 14 925 933,97 -20,62 % 0,87 % -9,01 % -12,01 % -13,60 %
-4,75 %
-25,59 %
-2,03 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
29. 9. 2020 0,03845000 EUR 1 853 431,91 -0,05 % 1,36 % 1,51 % 1,81 % 4,43 %
1,45 %
15,82 %
1,15 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
29. 9. 2020 0,03668000 EUR 1 805 215,49 -1,07 % 1,97 % 0,72 % 1,32 % 4,02 %
1,32 %
10,53 %
0,87 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
29. 9. 2020 0,07416000 EUR 249 425 479,88 2,22 % 0,84 % 1,75 % 3,92 % 11,76 %
3,77 %
123,41 %
5,97 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
29. 9. 2020 1,15123700 CZK 74 075 927,26 3,09 % 0,48 % 2,03 % 5,06 % 12,86 %
4,11 %
15,12 %
3,88 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
29. 9. 2020 0,03743100 EUR 117 716 669,42 -3,25 % 7,75 % 7,78 % 6,79 % 20,35 %
6,36 %
12,76 %
0,61 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
29. 9. 2020 0,01982600 EUR 3 204 720,36 -26,02 % -2,80 % -10,39 % -10,21 % 0,01 %
0,00 %
-40,27 %
-3,44 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.