Výkonnosti fondov k 19.03.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
17. 3. 2019 0,03484000 EUR 13 664 044,33 2,16 % 1,44 % 0,49 % -0,02 % 8,10 %
2,63 %
515,65 %
7,24 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
17. 3. 2019 0,04312900 EUR 9 431 099,54 1,09 % 2,43 % 2,73 % 1,77 % 7,82 %
2,54 %
5,59 %
0,48 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
17. 3. 2019 0,04144400 EUR 15 630 078,79 2,06 % 1,41 % -0,43 % -1,84 % 0,63 %
0,21 %
24,85 %
1,23 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
17. 3. 2019 0,03824010 EUR 12 619 097,17 0,14 % 0,15 % 0,31 % 0,63 % 1,53 %
0,51 %
15,20 %
1,28 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
17. 3. 2019 0,03631200 EUR 9 762 254,25 0,57 % 0,69 % 1,88 % -1,36 % 2,52 %
0,83 %
9,39 %
0,60 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
17. 3. 2019 0,03474600 EUR 24 009 493,53 9,88 % 1,79 % -6,32 % -9,55 % 0,40 %
0,13 %
4,67 %
0,40 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
17. 3. 2019 0,02956800 EUR 16 258 837,34 5,30 % 1,71 % 2,14 % -5,80 % 13,99 %
4,46 %
-10,92 %
-0,89 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
17. 3. 2019 0,03761300 EUR 1 851 348,15 2,25 % 1,13 % 2,13 % 1,32 % 3,59 %
1,18 %
13,30 %
1,12 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
17. 3. 2019 0,03583200 EUR 1 762 984,28 1,24 % 0,52 % 1,87 % 0,46 % 2,60 %
0,86 %
7,97 %
0,77 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
17. 3. 2019 0,07010300 EUR 197 927 717,57 0,50 % 0,95 % 1,84 % 3,81 % 10,57 %
3,41 %
111,19 %
6,25 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
17. 3. 2019 1,07685400 CZK 87 932 768,54 1,28 % 1,25 % 2,16 % 4,22 % -
-
7,69 %
3,48 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
17. 3. 2019 0,03458800 EUR 107 643 253,41 12,77 % 1,40 % -3,15 % 3,46 % 17,47 %
5,51 %
4,20 %
0,23 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
17. 3. 2019 0,02127700 EUR 4 346 892,93 10,31 % 3,79 % 6,02 % -5,90 % 36,06 %
10,81 %
-35,90 %
-3,32 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.