Výkonnosti fondov k 18.07.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 1993
16. 7. 2018 0,03477500 EUR 2 717 264,85 -0,67 % -1,31 % -1,77 % 0,15 % 7,92 %
2,53 %
514,50 %
7,43 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
16. 7. 2018 0,04125900 EUR 10 822 550,35 -0,65 % -0,86 % -1,18 % 0,94 % 6,49 %
2,09 %
24,27 %
2,05 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
1. 11. 2007
16. 7. 2018 0,04192000 EUR 9 356 729,06 -0,67 % -2,20 % -1,49 % 1,27 % 6,13 %
1,97 %
2,51 %
0,23 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
12. 1. 2001
16. 7. 2018 0,04164900 EUR 10 807 469,54 -1,73 % -1,36 % -2,38 % -0,93 % -0,75 %
-0,25 %
25,47 %
1,31 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia:
5. 5. 2005
16. 7. 2018 0,03815900 EUR 4 231 569,41 0,14 % -0,35 % -0,50 % 1,38 % 8,25 %
2,64 %
14,96 %
1,06 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
8. 2. 2008
16. 7. 2018 0,03807984 EUR 10 436 565,81 0,32 % 0,14 % 0,27 % 0,57 % 1,48 %
0,48 %
14,72 %
1,32 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
30. 3. 2004
16. 7. 2018 0,03602700 EUR 9 874 478,09 -1,81 % -2,48 % -2,36 % -1,61 % 2,64 %
0,86 %
8,53 %
0,57 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
16. 7. 2018 0,03724700 EUR 26 374 726,99 -2,74 % -1,35 % -4,29 % 0,76 % -0,91 %
-0,30 %
12,20 %
1,08 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
10. 4. 2006
16. 7. 2018 0,02937500 EUR 16 959 888,93 -4,03 % -3,98 % -5,00 % 0,70 % 5,06 %
1,63 %
-11,50 %
-0,99 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
16. 7. 2018 0,03721400 EUR 1 839 611,69 0,17 % 1,20 % -0,04 % 0,65 % 1,69 %
0,55 %
12,10 %
1,08 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
16. 7. 2018 0,03554400 EUR 1 750 953,80 -0,31 % -0,13 % -0,47 % 0,79 % -3,77 %
-1,25 %
7,11 %
0,74 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
23. 11. 2006
16. 7. 2018 0,06844900 EUR 157 846 648,80 1,90 % 1,12 % 1,90 % 3,64 % 11,44 %
3,62 %
106,21 %
6,41 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
16. 7. 2018 1,04592200 CZK 92 519 846,92 1,95 % 1,04 % 1,66 % 3,57 % -
-
4,59 %
3,05 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
12. 2. 2001
16. 7. 2018 0,03414200 EUR 103 860 627,01 2,94 % 6,69 % 1,43 % 5,12 % 6,64 %
2,13 %
2,86 %
0,16 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
23. 1. 2006
16. 7. 2018 0,02102600 EUR 4 506 706,74 -0,19 % -3,74 % -1,87 % 7,72 % 14,68 %
4,60 %
-36,66 %
-3,59 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.