Výkonnosti fondov k 20.05.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
16. 5. 2019 0,03502800 EUR 13 761 991,73 2,72 % 2,10 % 1,86 % 0,47 % 6,04 %
1,97 %
518,97 %
7,22 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
16. 5. 2019 0,04322200 EUR 9 423 729,97 1,31 % 0,92 % 2,73 % 2,07 % 7,88 %
2,56 %
5,82 %
0,49 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
16. 5. 2019 0,04161300 EUR 15 596 145,67 2,47 % 1,95 % 1,14 % -0,48 % 0,47 %
0,16 %
25,36 %
1,25 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
16. 5. 2019 0,03827978 EUR 12 792 956,77 0,24 % 0,13 % 0,31 % 0,63 % 1,54 %
0,51 %
15,32 %
1,27 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
16. 5. 2019 0,03641000 EUR 9 723 127,35 0,84 % 0,43 % 1,30 % -0,36 % 2,67 %
0,88 %
9,69 %
0,61 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
16. 5. 2019 0,03442300 EUR 23 824 075,37 8,86 % 4,33 % 2,04 % -6,45 % 0,64 %
0,21 %
3,69 %
0,31 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
16. 5. 2019 0,02921300 EUR 16 175 399,42 4,04 % 0,02 % 4,82 % -0,62 % 10,02 %
3,23 %
-11,99 %
-0,97 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
16. 5. 2019 0,03748900 EUR 1 806 197,99 1,91 % 1,10 % 1,45 % 1,82 % 3,62 %
1,19 %
12,93 %
1,07 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
16. 5. 2019 0,03559400 EUR 1 751 293,27 0,57 % 0,79 % 1,14 % 1,00 % 2,79 %
0,92 %
7,26 %
0,69 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
16. 5. 2019 0,07053700 EUR 206 829 043,24 1,12 % 0,95 % 1,80 % 3,78 % 10,26 %
3,31 %
112,50 %
6,22 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
16. 5. 2019 1,07959700 CZK 83 007 771,25 1,54 % 1,26 % 2,65 % 4,37 % -
-
7,96 %
3,35 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
16. 5. 2019 0,03542200 EUR 109 757 898,82 15,49 % 9,76 % 7,85 % 10,49 % 23,18 %
7,20 %
6,71 %
0,36 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
16. 5. 2019 0,02215100 EUR 4 324 659,73 14,84 % 4,19 % 7,92 % 9,28 % 25,76 %
7,94 %
-33,27 %
-2,99 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.