Výkonnosti fondov k 21.09.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
19. 9. 2019 0,03553000 EUR 13 293 147,18 4,19 % 1,23 % 2,16 % 2,66 % 4,90 %
1,61 %
527,84 %
7,18 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
19. 9. 2019 0,04333100 EUR 9 365 571,74 1,56 % 0,42 % 0,15 % 2,88 % 7,41 %
2,41 %
6,09 %
0,50 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
19. 9. 2019 0,04242300 EUR 16 266 512,94 4,47 % 2,31 % 2,96 % 2,51 % 1,08 %
0,36 %
27,80 %
1,33 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
19. 9. 2019 0,03835456 EUR 13 816 396,66 0,44 % 0,14 % 0,29 % 0,61 % 1,59 %
0,53 %
15,55 %
1,25 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
19. 9. 2019 0,03687400 EUR 9 894 349,86 2,13 % 0,69 % 1,06 % 2,96 % 1,25 %
0,41 %
11,09 %
0,68 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
19. 9. 2019 0,03707200 EUR 24 627 247,15 17,24 % 4,69 % 2,08 % -4,37 % -1,25 %
-0,42 %
11,67 %
0,93 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
19. 9. 2019 0,02990800 EUR 16 704 451,36 6,51 % -0,53 % -0,39 % 1,74 % 7,13 %
2,32 %
-9,90 %
-0,77 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
19. 9. 2019 0,03809000 EUR 1 835 227,31 3,54 % 1,26 % 1,06 % 3,21 % 3,41 %
1,12 %
14,74 %
1,18 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
19. 9. 2019 0,03655600 EUR 1 798 743,67 3,28 % 2,07 % 1,64 % 3,54 % 3,93 %
1,29 %
10,15 %
0,93 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
19. 9. 2019 0,07136500 EUR 226 815 634,88 2,31 % 0,98 % 1,80 % 3,67 % 11,26 %
3,62 %
114,99 %
6,14 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
19. 9. 2019 1,09838700 CZK 77 885 578,16 3,31 % 1,17 % 1,93 % 4,13 % -
-
9,84 %
3,58 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
19. 9. 2019 0,03691600 EUR 114 909 485,06 20,36 % 5,34 % 5,84 % 2,50 % 18,63 %
5,86 %
11,21 %
0,57 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
19. 9. 2019 0,02453300 EUR 4 662 968,57 27,19 % 3,97 % 11,55 % 18,26 % 20,85 %
6,52 %
-26,09 %
-2,19 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.