Výkonnosti fondov k 21.04.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 1993
19. 4. 2018 0,03499500 EUR 2 731 022,96 -0,02 % -0,47 % -0,39 % 1,27 % 6,69 %
2,18 %
515,74 %
7,53 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
19. 4. 2018 0,04153000 EUR 10 821 587,98 0,00 % -0,32 % 0,39 % 1,96 % 5,45 %
1,78 %
24,69 %
2,14 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
1. 11. 2007
19. 4. 2018 0,04270100 EUR 9 532 973,57 1,18 % 0,73 % 2,18 % 6,04 % 8,52 %
2,76 %
3,95 %
0,37 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
12. 1. 2001
19. 4. 2018 0,04198900 EUR 10 522 723,67 -0,93 % -1,03 % -0,79 % -0,15 % -1,77 %
-0,59 %
26,37 %
1,37 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia:
5. 5. 2005
19. 4. 2018 0,03808600 EUR 4 161 776,10 -0,05 % -0,15 % 0,21 % 1,80 % 7,19 %
2,34 %
14,62 %
1,06 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
8. 2. 2008
19. 4. 2018 0,03801890 EUR 10 104 239,24 0,16 % 0,13 % 0,26 % 0,51 % 1,44 %
0,48 %
14,43 %
1,34 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
30. 3. 2004
19. 4. 2018 0,03678100 EUR 9 905 891,95 0,24 % 0,12 % 0,58 % 1,46 % 0,83 %
0,28 %
10,67 %
0,73 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
19. 4. 2018 0,03768800 EUR 27 156 289,78 -1,59 % -2,98 % -1,10 % -1,27 % -6,00 %
-2,04 %
11,92 %
1,09 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
10. 4. 2006
19. 4. 2018 0,03030100 EUR 16 722 281,92 -1,00 % -1,06 % 1,37 % 3,54 % 5,66 %
1,85 %
-8,77 %
-0,77 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
19. 4. 2018 0,03678500 EUR 1 818 419,92 -0,98 % -1,22 % -0,83 % -0,86 % -0,39 %
-0,13 %
10,54 %
0,98 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
19. 4. 2018 0,03551400 EUR 1 749 429,80 -0,39 % -0,35 % 0,50 % 0,96 % -4,05 %
-1,37 %
7,07 %
0,76 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
23. 11. 2006
19. 4. 2018 0,06769400 EUR 153 248 736,29 0,78 % 0,78 % 1,72 % 3,42 % 11,10 %
3,57 %
103,93 %
6,47 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
19. 4. 2018 1,03619300 CZK 93 304 058,16 1,01 % 0,62 % 1,37 % 2,31 % -
-
3,22 %
2,68 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
12. 2. 2001
19. 4. 2018 0,03213000 EUR 98 427 136,52 -3,13 % -4,93 % -3,01 % -6,06 % -6,42 %
-2,18 %
-5,01 %
-0,30 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
23. 1. 2006
19. 4. 2018 0,02013100 EUR 4 447 514,17 -4,44 % 1,94 % -3,13 % -7,39 % 18,05 %
5,68 %
-35,30 %
-3,51 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.