Sporiaci program PROFIT 2

Predaj produktu ukončený 1.2.2020.

Sporiaci program PROFIT 2 je program pravidelného investovania do fondu Prvý realitný fond. Dĺžka sporiaceho obdobia trvá iba 5 rokov a môžete začať sporiť už od 20 EUR mesačne. PROFIT 2 ponúka našim klientom istotu výnosu minimálne 2,8% p.a.

 • Garancia min. výnosu: 2,8 % p. a.
 • Podkladové aktívum: Prvý realitný fond
 • Dĺžka sporenia v rokoch: 5
 • Minimálny mesačný príspevok: 20 EUR
 • Maximálny mesačný príspevok: 5000 EUR
 • Frekvencia sporenia: Mesačne
 • Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
 • Bankový účet fondu: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
 • SWIFT: CEKOSKBX  
 • Variabilný symbol: Rodné číslo/IČO
 • Špecifický symbol: 20116

Okrem investovania do podielových fondov, ponúkame našim klientom aj sporiace programy. Program pravidelného sporenia PROFIT 2 zhodnocuje Vaše vklady
po dobu 5 rokov, prostredníctvom Prvého realitného fondu. Je ideálny na vytvorenie finančnej rezervy.

Výhody sporenia s programom PROFIT 2:

 • Garantovaný výnos minimálne 2,8% ročne
 • Jednoducho si vytvoríte finančnú rezervu
 • Sporíte pravidelne s možnosťou vkladu už od 20 €
 • Pri tomto type sporenia využívate účinky pravidelného investovania na zhodnotenie Vašich financií

Jednoduché rozhodnutie - jednoduché sporenie

 • Sporiteľom sa môže stať každý. Bez ohľadu či ste fyzická alebo právnická osoba.
 • Sami alebo spoločne so svojim finančným poradcom stanovte čiastku sporenia, ktorú si chcete mesačne odkladať.
 • Vyplňte tlačivo Návrh zmluvy o sporení PROFIT 2, ktorú Vám poskytne finančný sprostredkovateľ.
 • My Vám zriadime sporenie, kde sa budú Vaše mesačné vklady zhodnocovať
 • Počas celého sporiaceho obdobia budete môcť sledovať vývoj Vášho sporenia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. Prístupové údaje Vám zašleme automaticky po podpise zmluvy.

Údaje potrebné k nastaveniu trvalého príkazu

PROFIT 2
SK82 7500 0000 0002 5506 1913
rodné číslo/IČO
20116

Deň platby: odporúčame najneskôr 20. deň v mesiaci.
* najneskôr v 25. deň v mesiaci v zmysle obchodných podmienok sporiacich programov musí byť platba už pripísaná na účte daného sporiaceho programu.

Výpisy z Vášho sporiaceho účtu

Prvý výpis Vám doručíme po spracovaní Vášho prvého mesačného vkladu. Následne Vás budeme raz ročne informovať o stave Vášho sporenia formou ročného výpisu.

Poplatky

Všetky informácie o poplatkoch spojených so sporením sú uvedené v obchodných podmienkach produktu PROFIT 2
a v Cenníku spoločnosti. Nájdete ich na našej stránke v časti: Žiadosti a dokumenty v záložke Všeobecné dokumenty.

Dokumenty k sporiacim programom PROFIT 2 (predaj produktu ukončený 1.2.2020)
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.