Naša spoločnosť

Dôležité oznamyPrevod fondov spoločnosti Allianz Asset Management pod správu IAD Investments - súhrn informácií a dokumentov

14. 12. 2011

V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. došlo dňa k 14. 12. 2011 k prevodu podielových fondov tejto spoločnosti na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s.


Táto zmena nesie so sebou technické úkony, o ktorých Vás budeme na tomto mieste informovať. Prehľad informácií a dokumentov k prevodu správy:

Názov dokumentu Platnosť
   
   
Oznámenie o obnovení vyplácania podielových listov 16.12.2011
Oznámenie o zmene podoby podielových listov 12.12.2011
Oznámenie o prevode správy podielových fondov Allianz Asset Management na IAD Investments 14.12.2011
Oznámenie o pozastavení vyplácania podielových listov 14.12.2011
Tlačová správa  5.12.2011
   
Štatúty fondov  
   
Fond krátkodobých investícií, IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011 
Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
   
Predajné prospekty  
   
Fond krátkodobých investícií, IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011 
Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.12.2011
   
Zjednodušené predajné prospekty  
   
Fond krátkodobých investícií, IAD Investments, správ. spol., a.s.  14.12.2011
Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.  14.12.2011
Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.  14.12.2011
Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.  14.12.2011
Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.  14.12.2011
   
   

 

Súvisiace informácie

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,036701 € 0,23 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,039925 € 0,20 rast
CE Bond, o. p. f. 0,036460 € 0,51 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,040317 € 0,19 rast
EURO Bond, o. p. f. 0,042052 € -0,04 pokles
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,037032 € 0,30 rast
Global Index, o. p. f. 0,029888 € -1,08 pokles
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035867 € 0,60 rast
Kapital, o.p.f. 0,026737 € 0,16 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,020241 € 1,06 rast
KD RUSSIA, o.p.f. 0,019576 € 1,15 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,027435 € 0,68 rast
Optimal, o.p.f. 0,034468 € 0,26 rast
Protected Equity 1, o.p.f. 0,036666 € 0,08 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,034984 € -0,04 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037750 € 0,03 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena