Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu
do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu
na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

CE Bond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 2,30 % p.a.
  1 rok: 2,50 % p.a.
  od vzniku fondu: 0,75 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  3 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond

Viac informácií

Kapital

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 5,56 % p.a.
  1 rok: 10,26 % p.a.
  od vzniku fondu: -0,10 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  globálny zmiešaný

Viac informácií

Optimal Balanced

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 2,89 % p.a.
  1 rok: 9,08 % p.a.
  od vzniku fondu: -0,97 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 - 7 rokov
 • Investičné zameranie:
  zmiešaný fond

Viac informácií

Optimal

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 5,01 % p.a.
  1 rok: 10,62 % p.a.
  od vzniku fondu: 1,28 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  4 roky
 • Investičné zameranie:
  európsky zmiešaný

Viac informácií

Protected Equity 1

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,48 % p.a.
  1 rok: 1,34 % p.a.
  od vzniku fondu: 1,15 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  2 roky
 • Investičné zameranie:
  iné fondy

Viac informácií

Protected Equity 2

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,21 % p.a.
  1 rok: 1,94 % p.a.
  od vzniku fondu: 0,74 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  2 roky
 • Investičné zameranie:
  iné fondy

Viac informácií

Prvý realitný fond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,56 % p.a.
  1 rok: 3,08 % p.a.
  od vzniku fondu: 6,66 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  špeciálny fond nehnuteľností

Viac informácií

Korunový realitný fond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,26 % p.a.
  1 rok: 0,00 % p.a.
  od vzniku fondu: 0,00 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  600 CZK
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  600 CZK
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  špeciálny fond nehnuteľností

Viac informácií