Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu
do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu
na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

CE Bond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: -7,42 % p.a.
  1 rok: -6,49 % p.a.
  od vzniku fondu: 0,00 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  3 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond

Viac informácií

Kapital

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,34 % p.a.
  1 rok: 12,62 % p.a.
  od vzniku fondu: -0,40 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  globálny zmiešaný

Viac informácií

Optimal Balanced

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 14,81 % p.a.
  1 rok: 28,82 % p.a.
  od vzniku fondu: 0,00 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 - 7 rokov
 • Investičné zameranie:
  zmiešaný fond

Viac informácií

Optimal

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,49 % p.a.
  1 rok: 8,30 % p.a.
  od vzniku fondu: 1,06 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  4 roky
 • Investičné zameranie:
  európsky zmiešaný

Viac informácií

Protected Equity 1

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,36 % p.a.
  1 rok: 2,39 % p.a.
  od vzniku fondu: 1,18 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  2 roky
 • Investičné zameranie:
  iné fondy

Viac informácií

Protected Equity 2

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,23 % p.a.
  1 rok: -2,46 % p.a.
  od vzniku fondu: 0,78 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  2 roky
 • Investičné zameranie:
  iné fondy

Viac informácií

Prvý realitný fond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,14 % p.a.
  1 rok: 3,52 % p.a.
  od vzniku fondu: 6,79 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  špeciálny fond nehnuteľností

Viac informácií