Vedenie spoločnosti

 • Ing. Vladimír Bencz

  Ing. Vladimír Bencz
  predseda predstavenstva

 • Peter Lukáč, MBA

  Peter Lukáč, MBA
  člen predstavenstva

 • Mgr. Vladimír Bolek

  Mgr. Vladimír Bolek
  člen predstavenstva

 • Ing. Ľuboš Fuzák

  Ing. Ľuboš Fuzák
  riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

 • Mgr. Marek Adamec

  Mgr. Marek Adamec
  riaditeľ pre externé siete

 • Mgr. Michal Ďurica, CFA

  Mgr. Michal Ďurica, CFA
  portfólio manažér

 • Róbert Bučič

  Róbert Bučič
  portfólio manažér

 • Lucia Kapcátová

  Lucia Kapcátová
  Marketing manažér

 • Mgr. Gabriela Petrakovičová
  Vedúca Back office

 • Ing. Rita Markuseková
  Vedúca finančného oddelenia

 • Jana Murková
  Vedúca Klientskeho centra

Dozorná rada

 • Ing. Róbert Bartek
  predseda dozornej rady

 • Ing. Vanda Vránska
  člen dozornej rady

 • Ing. Miroslav Vester
  člen dozornej rady