Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 6.11.2017 vstúpili do platnosti Kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie sídla depozitára (všetky podielové fondy), očakávaného pákového efektu (1.PF Slnko, CE Bond, EURO Cash dlhopisový, EURO Bond) a výkonnosti podielového fondu (1.PF Slnko). Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty / Štatúty a prospekty.