Aktualizácia dokumentov Prvého realitného fondu

15. 12. 2016

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od dňa 15.12.2016 vstúpil do platnosti aktualizovaný Predajný prospekt podielového fondu - Prvý realitný fond, o.p.f.. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.